SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 13. Ponedjeljak, 31. svibnja 2021.
GRAD KRK

18.

Na temelju članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 56. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka na 2. Kolegiju gradonačelnika, održanom 31. svibnja 2021. godine, donio je

ODLUKU

o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Krka, na početku mandata 2021. - 2025. godine iz reda članova Gradskog vijeća imenuje Franju Volarića za privremenog zamjenika gradonačelnika.

Članak 2.

Privremeni zamjenik, zamjenjuje gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti, ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih gradonačelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.

Za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika, privremeni zamjenik ostvaruje prava gradonačelnika.

Članak 3.

Do nastupanja okolnosti propisanih člankom 2. ove Odluke, gradonačelnik može opunomoćiti privremenog zamjenika za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.

Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa gradonačelnika i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost gradonačelnika.

Privremeni zamjenik za obavljanje povjerenih poslova, do nastupanja okolnosti iz članka 2. ove Odluke nema pravo na naknadu.

Članak 4.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati redovne i nužne poslove za funkcioniranje Grada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 022-01/21-01/04

URBROJ: 2142/01-02/1-21-3

Krk, 31. svibnja 2021.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2184&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr