SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 13. Ponedjeljak, 31. svibnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

78.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 52. stavak 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 24. svibnja 2021. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

(Izvješće o provedbi Plana je sastavni dio ovog Zaključka.)

KLASA: 022-04/21-01/18

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-7

Rijeka, 24. svibnja 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing.

Dostaviti:

  1. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša n/r pročelnice izvr. prof. dr. sc. Koraljke Vahtar Jurković
  2. zamjenicima Župana

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2184&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr