SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), a u svezi s Uputom Povjerenika za informiranje RH o primjeni članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Župan Primorsko-goranske županije dana 19. travnja 2021. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o određivanju Službenika za
informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o određivanju Službenika za informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/20-01/12, URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-20 od 30. ožujka 2020.g. i KLASA: 022-04/20-01/37, URBORJ: 2170/1-01-01/6-20-35 od 12. listopada 2020.g.), članak 2. mijenja se i glasi

„Članak 2.

Za Službenika za informiranje Upravnog odjela određuje se Mirna Damjanić, dipl. iur.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/14

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-20

Rijeka, 19. travnja 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=00001&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr