SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

75.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. travnja 2021. godine donio je

O D L U K U

o imenovanju članova školskih (domskih) odbora
srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1. Za Pomorsku školu, BAKAR

·  Edi Golik

·  Arina Dorčić

·  Radmila Rajlić

2. Za Srednju školu dr. Antuna Barca, CRIKVENICA

·  Ana Lončarić Kostrenčić

·  Nikolina Blašković

·  Martina Marušinac

3. Za Srednju školu «Vladimir Nazor», ČABAR

·  Silvana Šebalj-Mačkić

·  Alenka Turk

·  Ivana Lakota

4. Za Srednju školu Delnice, DELNICE

·  Andreja Ribić

·  Johan Klarić

·  Anamarija Petranović

5. Za Srednju školu «Hrvatski Kralj Zvonimir», KRK

·  Nikša Franov

·  Ivan Jurešić

·  Maja Polonijo

6. Za Srednju školu Ambroza Haračića, MALI LOŠINJ

·  Dragan Antolović

·  Eleonora Šintić-Russin

·  Nađa Bojić Kesar

7. Za Željezničku tehničku školu, MORAVICE

·  Anton Burić

·  Milan Vukelić

·  Milkica Rađenović

8. Za Gimnaziju Eugena Kumičića, OPATIJA

·  Aleksandar Vignjević

·  Đeni Hrvatin

·  Zorica Šain

9. Za Hotelijersko-turističku školu, OPATIJA

·  Milovan Šepić

·  Dušan Kotur

·  Eduard Grizilo

10. Za Ugostiteljsku školu, OPATIJA

·  Alessandra Selak

·  Ana Puž

·  Dominic Crnić

11. Za Obrtničku školu, OPATIJA

·  Damir Lovreković

·  Mihaela Radulović

·  Jadran Rubeša

12. Za Srednju školu Markantuna de Dominisa, RAB

·  Damir Brusić

·  Marija Mateša

·  Ivana Stojanova

13. Za Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci, RIJEKA

·  Mirela Mavrinac

·  Željko Linšak

·  Petar Petrinić

14. Za Prvu riječku hrvatsku gimnaziju u Rijeci, RIJEKA

·  Nikola Lazić

·  Uroš Mikašinović

·  Zorina Pinoza Kukurin

15. Za Gimnaziju Andrije Mohorovičića, RIJEKA

·  Nataša Ružić

·  Nikola Lazić

·  Jelena Orban Ramić

16. Za Srednju talijansku školu – RIJEKA /

Scuola media Superiore italiana – Fiume, RIJEKA

·  Marko Mataja-Mafrici

·  Oskar Skerbec

·  Iva Lesjak

17. Za Strojarsko brodograđevnu školu za industrijska

i obrtnička zanimanja, RIJEKA

·  Darko Crnković

·  Tedi Babić

·  Petar Petrinić

18. Za Strojarsku školu za industrijska i obrtnička

zanimanja, RIJEKA

·  Vladimir Čekada

·  Gordana Saršon

·  Franko Načinović

19. Za Srednju školu za elektroniku i računalstvo, RIJEKA

·  Robert Urek

·  Robert Matić

·  Denijal Ramić

20. Za Elektroindustrijsku i obrtničku školu, RIJEKA

·  Uroš Mikašinović

·  Dragan Putica

·  Miran Jurković

21. Za Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka, RIJEKA

·  Petar Petrinić

·  Ivo Matić

·  Đuro Dragosavac

22. Za Prometnu školu, RIJEKA

·  Ivo Simper

·  Marin Barać

·  Ksenija Beljan

23. Za Građevinsku tehničku školu, RIJEKA

·  Damir Nadarević

·  Kristian Čarapić

·  Dino Jelenić

24. Za Graditeljsku školu za industriju i obrt, RIJEKA

·  Ivo Šantić

·  Ante Štulić

·  Gabrijela Gorjanac Kapša

25. Za Trgovačku i tekstilnu školu u Rijeci, RIJEKA

·  Aleksandar Bulog

·  Dijana Manjgotić

·  Dragana Toković

26. Za Ekonomsku školu Mije Mirkovića, RIJEKA

·  Ivana Prica

·  Radenko Stanojević

·  Gabrijela Gorjanac Kapša

27. Za Medicinsku školu u RIJECI, RIJEKA

·  Marin Barać

·  Branka Milojević

·  Zlata Beg Zec

28. Za Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova, RIJEKA

·  Adam Butigan

·  Mila Kožul

·  Marin Jureša

29. Za Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci, RIJEKA

·  Sanja Tamarut

·  Vedran Padovan

·  Ania Škrobonja

II.

Za članove domskih odbora učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, imenuju se:

1. Za Učenički dom KVARNER, RIJEKA

·  Davor Kauzlarić

·  Luka Šušić

·  Ivana Grandić

2. Za Učenički dom „Podmurvice“, RIJEKA

·  Dinko Tamarut

·  Vladimir Predrag

·  Ida Zoričić

3. Za Dom učenika Sušak, RIJEKA

·  Sadija Hrštić

·  Hrvoje Miholjević

·  Danijela Đurić Perić

4. Za Učenički dom Lovran, LOVRAN

·  Ivana Skočilić

·  Zorica Šain

·  Iva Tuhtan Grgić

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 022-04/21-01/13

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-26

Rijeka, 12. travnja 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=00001&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr