SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

74.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. travnja 2021. godine donio je

O D L U K U

o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županije kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Za Osnovnu školu Bakar, BAKAR

 • Bruno Ivoš
 • Aleksandar Popadić
 • Stanko Polić

  2. Za Osnovnu školu Dr. Josipa Pančića, BRIBIR

 • Snježana Domijan
 • Ivana Ligatić
 • Sanja Gašparović

  3. Za Osnovnu školu «Brod Moravice», BROD MORAVICE

  Branimir Tušek

  Antonio Crnković

  Tomislava Vančina Brajdić

  4. Za Osnovnu školu Frana Krste Frankopana, BROD NA KUPI

 • Nikolina Ćuić Muhvić
 • Davor Košmrlj
 • Alen Briški

  5. Za Osnovnu školu Frane Petrića, CRES

 • Jelena Sigović
 • Damir Kučica
 • Oliver Filipas

  6. Za Osnovnu školu «Petar Zrinski», ČABAR

 • Jasna Majetić
 • Kristijan Rajšel
 • Sanja Arh-Fućak

  7. Za Osnovnu školu «Čavle», ČAVLE

 • Maja Mavrinac
 • Sandra Banović
 • Ivana Cvitan Polić

  8. Za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, DELNICE

 • Vesna Uršić Podnar
 • Igor Pleše
 • Petar Hrg

  9. Za Osnovnu glazbenu školu Ive Tijardovića, DELNICE

 • Davor Košmrlj
 • Tatjana Majnarić
 • Nina Štimac

  10. Za Osnovnu školu Ivanke Trohar, FUŽINE

 • Nataša Marohnić Trglavčnik
 • Tajana Kauzlarić Korica
 • Vilim Kovačević

  11. Za Osnovnu školu «Hreljin», HRELJIN

 • Bruno Ivoš
 • Gordana Kovačević
 • Stanko Polić

  12. Za Osnovnu školu «Jelenje-Dražice», DRAŽICE

 • Luka Zaharija
 • Nina Grgurić Čop
 • Dino Piljić

  13. Za Osnovnu školu «Drago Gervais» - Brešca, BREŠCA

 • Andrej Štemberger
 • Alen Ružić
 • Ervin Stanić

  14. Za Osnovnu školu «Milan Brozović», KASTAV

 • Stanko Vučetić
 • Mirela Smojver
 • Neva Andonov Lipovac

  15. Za Osnovnu školu «Klana», KLANA

 • Matea Pavinčić
 • Mirjana Šebelja
 • Sandra Valenčić

  16. Za Osnovnu školu Kostrena, KOSTRENA

  Željko Linšak

  Nadežda Jakšić Aldin

  Bruna Rubinić

  17. Za Osnovnu školu «Kraljevica», KRALJEVICA

 • Lea Lekan
 • Sanja Ivetić
 • Gordana Černi

  18. Za Osnovnu školu «Fran Krsto Frankopan», KRK

 • Darinka Brusić
 • Bernarda Rubeša
 • Rajko Vulin

  19. Za Osnovnu školu Rudolfa Strohala, LOKVE

 • Mirko Turukalo
 • Iva Božić
 • Sanja Čop

  20. Za Osnovnu školu Viktora Cara Emina, LOVRAN

 • Sanja Škorić
 • Romina Piutti Sterija
 • Vanja Kusturin Zukić

  21. Za Osnovnu školu Andrije Mohorovičića, MATULJI

 • Jasmina Todorović
 • Miodrag Šarac
 • Jelena Lučin

  22. Za Osnovnu školu Maria Martinolića, MALI LOŠINJ

 • Ivana Burić Russo
 • Melita Muškardin
 • Branko Domac

  23. Za Osnovnu školu Mrkopalj, MRKOPALJ

 • Nazif Habibović
 • Ivana Blašković
 • Silvana Kružić

  24. Za Osnovnu školu Ivana Mažuranića,

  NOVI VINODOLSKI

 • Mihael Jovanović
 • Vesna Đujić
 • Jadranka Jovanović

  25. Za Osnovnu školu Ivana Rabljanina, RAB

 • Ratka Kaštelan
 • Danijela Glažar Ivče
 • Nenad Debelić

  26. Za Osnovnu školu Dr. Branimira Markovića,

  RAVNA GORA

 • Dijana Krepenc
 • Loren Kolenc
 • Željko Herljević

  27. Za Osnovnu školu «Skrad», SKRAD

 • Melita Rački-Burić
 • Tomislav Švogor
 • Duško Zatezalo

  28. Za Osnovnu školu Jurja Klovića, TRIBALJ

 • Ivica Žirovec
 • Viliana Malnar
 • Mia Lakotić

  29. Za Osnovnu školu «Sveti Matej», VIŠKOVO

 • Mladen Hero
 • Davorka Baćić
 • Željko Tibljaš

  30. Za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, VRBOVSKO

 • Gordana Gerić-Paulić
 • Vojin Božović
 • Marijan Rački

  II.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 022-04/21-01/13

  URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-25

  Rijeka, 12. travnja 2021.

  Ž u p a n

  Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=00001&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr