SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
OPĆINA VRBNIK

32.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 144/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20 i 2/21), Općinsko vijeće, na svojoj 25. sjednici održanoj 17. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 15/13, 41/14 i 28/17) u članku 39. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik na prvoj sjednici Vijeća polaže prisegu.

Predsjednik Vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost načelnika Općine Vrbnik obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine Vrbnik te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Vrbnik.«

Predsjednik Vijeća poslije pročitane prisege proziva načelnika, a načelnik nakon što je pročitano njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: »Prisežem«.

Članak 2.

U članku 40. stavku 1. riječi „ i/ili zamjenik“ brišu se.

Članak 3.

U članku 83. stavku 4. riječi „zamjeniku općinskog načelnika“ brišu se.

Članak 4.

U članku 106. stavku 2. podstavku 6. riječi „ i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

KLASA:012-04/21-01-1

URBROJ:2142-07-03-21-1

Vrbnik, 17. ožujka 2021.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=51516&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr