SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
OPĆINA PUNAT

27.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat je na 37. sjednici održanoj 30. ožujku 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama
i načinu parkiranja na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 21/20) u članku 4. iza stavka 3. ovog članka dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto koje je odobrio općinski načelnik i namijenjeno je određenom korisniku, označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom i preklopnim stupićem.“

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. istog članka postaju stavci 5., 6. i 7.

Stavak 6. ovog članka mijenja se i sada glasi:

„Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom Odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.“

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i sada glasi:

„Stalna javna parkirališta s naplatom u Općini Punat su:

- zona parkiranja 1: Ulica Obala, od brodogradilišta do Trga Zahvalnosti;

- zona parkiranja broj 2: Ulica Obala, prostor Punćale

- zona parkiranja broj 3: Ulica Obala, prostor uz obalni zid „Pod gušternu“, od Hotela „Park“ do autobusnog stajališta, prostor ispred Turističke zajednice, pored i oko autobusnog stajališta te okretišta kod slastičarne Oaza;

- zona parkiranja broj 4: autobusno stajalište - samo za parkiranje autobusa;

- zona parkiranja broj 5: u Ulici Ivana Gorana Kovačića, uz građevinu dječjeg vrtića i iza Depadanse hotela Park;

- zona parkiranja broj 6: na Punta de biju;

- zona parkiranja broj 7: odvojak Ulice Kralja Zvonimira, k.č. 8613/11 i 8614/1 k.o. Punat,

- zona parkiranja broj 8: »Portić« u lučici u Staroj Baškoj,

- zona parkiranja broj 9: Uvala Zala u Staroj Baški.“

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i sada glasi:

„Pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizičke osobe – vlasnici objekta koji imaju prijavljeno prebivalište u tom objektu, a na području Općine Punat, kao i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Punat, a koje nemaju osigurano parkirališno mjesto u okućnici. Prednost pri odabiru na rezervirano parkirališno mjesto imaju osobe s prebivalištem odnosno sjedištem koje je najbliže poziciji rezerviranog parkirališnog mjesta.“

Iza stavka 3. ovog članka dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

 „Svaka fizička ili pravna osoba u postupcima uređenim ovim člankom (javni poziv i neposredna dodjela) može dobiti u zakup samo jedno rezervirano parkirališno mjesto.“

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. istoga članka postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Stavak 10. istog članka mijenja se i glasi:

„Ukoliko se nakon raspisanog javnog poziva za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta ne popune sva parkirališna mjesta, rezervirano parkirališno mjesto može se dodijeliti neposredno osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz stavka 3. i 6. ovog članka, ali uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Punat i da su vlasnici ili korisnici objekta na području Općine Punat. Rezervirano parkirališno mjesto dodjeljivati će se sukladno podnesenom zahtjevu po redu zaprimanja, a ugovor o zakupu sklapa se na razdoblje od godine dana.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-02-01-21-28

Punat, 30. ožujka 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=51521&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr