SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
GRAD OPATIJA

45.

Na temelju članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Zamjenica Gradonačelnika Grada Opatije dana 12. travnja 2021. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU

GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU

I. U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu KLASA: 342-01/20-01/43 URBROJ: 2156/01-03-19-3 od 27. studenog 2020. godine, u poglavlju II, točki 3. b) ugostiteljske terase ispred postojećih ugostiteljskih objekata, dodaje se točka 10. i glasi:

„10. ispred ugostiteljskog objekta Hemingway bar (do 122 m2).

II. U poglavlju II, točki 3.c), podtočki 1. Kiosci za prodaju razne trgovačke robe (16 kom.), podstavci 5. i 14. mijenjaju se i glase:

„- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 13,5 m2 - mikrolokacija 5,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi do 42 m2 - mikrolokacija 14“.

III. Mikrolokacije iz poglavlja I. i II. ove Izmjene i dopune Plana označene su na kartografskoj podlozi koja je prilog i sastavni dio Plana.

IV. Ova izmjena i dopuna Plana dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s istom.

Nakon ishođenja Potvrde, izmjena i dopuna Plana zajedno s Potvrdom bit će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Izmjena i dopuna Plana stupit će na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-01/20-01/43

URBROJ: 2156/01-03-21-6

Opatija, 12. travnja 2021.

Zamjenica Gradonačelnika

Vera Aničić, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=10006&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr