SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

22.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 42. sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donijelo je

I. Izmjene i dopune

Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/20) (u daljnjem tekstu 'Program') iznos od '6.446.000,00 kn' zamjenjuje se iznosom od '7.501.000,00 kn'.

Članak 2.

U tabelarnom dijelu članka 3. Programa, poglavlju B) GOSPODARENJE IMOVINOM, iznos za izradu Glavnog projekta sportske dvorane na Bahalinu povećava se sa 320.000,00 kn na 375.000,00 kn, odnosno za 55.000,00 kn.

U istom poglavlju dodaje se nova pozicija 'Kupnja zgrade Škole Radinje u Gornjem Zagonu' sa planiranim iznosom od 1.000.000,00 kn.

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 400-06/20-60/9

UR.BROJ: 2107/02-01-21-13

Novi Vinodolski, 14. travnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr