SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
OPĆINA PUNAT

9.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 35. sjednici održanoj 9. veljače 2021. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o zaduživanju Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 32/19 i 3/20) članak 2.stavak 1. točka c) mijenja se i glasi:

„a) Rok i način korištenja sredstava: nakon potpisa Ugovora o kreditu tijekom 20 mjeseci, sredstva se plasiraju u skladu s nalogom korisnika kredita, moguća refundacija prethodno angažiranih vlastitih sredstava.“

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik na potpisivanje dodatka ugovoru s kreditorom sukladno uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-02-01-21-16

Punat, 9. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=51521&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr