SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 35. sjednici održanoj 9. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU

o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Općini Punat (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenikom za informiranje u Općini Punat imenuje se Anamarija Rimay Bjelobaba, a kao njezina zamjena imenuje se Patricia Polonijo.

Službeni podaci o službeniku za informiranje iz prethodnog stavka ovog članka, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Općine Punat.

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

1) redovito objavljivanje informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom,

4) vodi službeni Upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine« broj 83/14).

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/14 i 38/20) .

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-02-01-21-7

Punat, 9. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr