SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

21.

Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ RH br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 10. veljače 2021. godine donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se namjena utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu kojeg pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sedimenti), plaćaju u korist proračuna Grada Opatije u visini od 5% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

Članak 2.

1. U Proračunu Grada Opatije za 2021. godinu planiraju se sredstva prihoda od šumskog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.

2. Sredstva iz stavka 1. ovog članka u cijelosti će se utrošiti za održavanje nerazvrstanih cesta, sukladno namjenama i pozicijama utvrđenim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (šumski doprinos je kao izvor sadržan u Ostali prihodi za posebne namjene).

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/21-01/09

URBROJ: 2156/01-03-01-21-1

Opatija, 10. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10006&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr