SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 7. siječnja 2021. godine, donosi sljedeći

PLAN

PRIJMA U SLUŽBU ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina (u nastavku teksta: Upravni odjel) za 2021. godinu.

Članak 2.

Plan prijma sadrži broj sistematiziranih radnih mjesta, stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, broj vježbenika, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/17., 26/17., 13/18., 24/18., 3/19. i 15/20.), a sve prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/1

URBROJ: 2107/03-21-1677-1

Bribir, 7. siječnja 2021.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr