SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 08/18 i 35/18), a slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, u skladu s Proračunom Općine Lopar za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 42/20) općinski načelnik Općine Lopar donosi

PLAN

prijma u službu za 2021. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravno tijelo Općine
Lopar za 2021. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Općine Lopar.

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2169/02-02/1-21-02

Lopar, 19. siječnja 2021.

Općinski načelnik

Josip Borić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr