SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

64.

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 32. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Lopar za 2021. godinu

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2021. godinu kojeg je Općina Lopar u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko – goranske županije.

II.

Godišnjem planom upravljanja imovinom određuju se:

  • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Lopar,
  • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
  • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar,
  • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2021. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Lopar za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu.

IV.

Općina Lopar dužna je do 30. rujna 2022. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2021. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Lopar i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ: 2169/02-01-20-50

Lopar, 31. prosinca 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lopar

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51281&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr