SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

59.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“ broj 38/88), načelnik Općine Lopar donosi

PLAN

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela
Općine Lopar za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Načelnika, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristiti će se u određivanju klasifikacijske oznake, brojčane oznake, kao i brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Predmeti upravnog postupka:

UP/I-008-02 Pravo na pristup informacijama, pojedinačni zahtjevi

UP/I-034-03 Posebni upravni postupak

UP/I-112-01 Plan prijma u Jedinstveni uprani odjel – rješenja

UP/I-112-03 Rad na određeno vrijeme

UP/I-113-03 Godišnji odmori – rješenja

UP/I-113-04 Plaćeni dopust – rješenja

UP/I-335-01 Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

UP/I-350-08 Legalizacija objekata

UP/I-363-06 Komunalna naknada – rješenja

UP/I-363-07 Komunalni doprinos – rješenja

UP/I-410-07 Porez na korištenje javnih površina

UP/I-410-15 Porez na kuću za odmor

UP/I-500-01 Socijalna skrb – marende

UP/I-551-03 Socijalne pomoći

UP/I-551-06 Novorođenčad – novčana pomoć

Članak 3.

Tijekom kalendarske godine klasifikacijske oznake ne mogu se mijenjati niti brisati, ali se mogu dodavati nove.

Dodavanje novih klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka unutar ustrojstvenih jedinica koje nisu utvrđene ovim Planom, moguće je isključivo pisano dopunom ovog Plana.

Članak 4.

URBROJ: 2169/02 – broj unutarnje ustrojstvene jedinice – godina – redni broj pismena unutar predmeta.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Plana klasifikacijskih oznaka prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata KLASA: 035-02/19-02/01, URBROJ: 2169/02-02-19-01 od 27. prosinca 2019. godine.

Članak 6.

Ovaj Plan primjenjuje se od 1.1.2021. godine, a bit će objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 035-02/20-01/01

URBROJ: 2169/02-02-20-01

Lopar, 28. prosinca 2019.

Načelnik

Josip Borić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51281&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr