SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 35. Ponedjeljak, 19. listopada 2020.
GRAD KRK

64.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – isprav.), članka 35. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 , 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o smanjenju zakupnine za zakup poslovnih prostora
radi ublažavanja posljedica za gospodarstvenike
uzrokovanih epidemijom COVID

I.

1.Donosi se Odluka o smanjenju zakupnine za zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka i to za fizičke osobe (vlasnike obrta) i pravne osobe koji se bave djelatnošću ugostiteljstva, trgovine, izložbene i uslužne djelatnosti, za razdoblje od 1. studenog 2020. godine do 28. veljače 2021. godine, na način da se mjesečna zakupnina umanjuje razmjerno postotku pada broja ostvarenih noćenja na području Grada Krka u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u odnosu na prosječan broj noćenja na području Grada Krka u prethodnoj godini, a koji postotak je utvrđen prema podacima Turističke zajednice Grada Krka u iznosu od 45% manje ostvarenog broja noćenja.

2. Ova Odluka odnosi se i na zakup javnih površina za postavu privremenih objekata za koje zakupci plaćaju mjesečnu zakupninu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/20-01/22

Ur. broj: 2142/01-01-20-2

Krk, 15. listopada 2020.

GRADSKO VIJEĆEGRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2161&mjesto=51500&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr