SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
OPĆINA LOPAR

39.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj: 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 24. Odluke o grobljima („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 38/17, 38/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 29. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU

o visini grobne naknade za dodjelu grobnog mjesta

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, u novom dijelu groblja G6, polje 4 i pretinca za urne u postojećem dijelu groblja G6, polje 2.

Članak 2.

Uprava groblja dodjeljuje osobi grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prihod je Proračuna Općine Lopar, kao vlasnika groblja te se ista koristi u svrhu kupnje zemljišta za groblje, izradu projektne dokumentacije kao i financiranja izgradnje i rekonstrukciju groblja“.

Uprava groblja obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje.

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na račun Općine Lopar.

Po zahtjevu korisnika, može se odobriti obročna otplata do najviše 4 rate na rok od 12 mjeseci uz obvezu uplate prve rate bez odgode, prije ukopa pokojnika.

Članak 3.

Iznos grobne naknade utvrđuje se kako slijedi :

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Pojedinačno grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika.

Svakom pojedinom korisniku grobnog mjesta, sukladno Odluci o groblju, može se dodijeliti na korištenje samo jedno grobno mjesto.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lopar.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ:2169/02-01-20-22

Lopar, 12. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lopar

Dino Ivanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=51281&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr