SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
OPĆINA LOPAR

36.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12, 89/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 29. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020. godine, donosi sljedeću

IZMJENU I DOPUNU

ODLUKE O GROBLJIMA

Članak 1.

U Odluci o grobljima (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 38/17, 38/18) u daljnjem tekstu Odluka, u članku 16. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 1a koji glasi:

„Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje donosi se kod svake promjene korisnika grobnog mjesta.“

U članku 16. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prihod je Proračuna Općine Lopar, kao vlasnika groblja te se ista koristi u svrhu kupnje zemljišta za groblje, izradu projektne dokumentacije kao i financiranja izgradnje i rekonstrukciju groblja“.

Članak 2.

U članku 24. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Po zahtjevu korisnika, kod dodjele na korištenje novih grobnih mjesta može se odobriti obročna otplata do najviše 4 rate na rok od 12 mjeseci uz obvezu uplate prve rate bez odgode, prije ukopa pokojnika.“

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Odluke o grobljima stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ:2169/02-01-20-21

Lopar, 12. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=51281&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr