SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

50.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 09/18), a u vezi s Proračunom Grada Malog Lošinj za 2020, godinu („Službene novine“ br 35/19 i 25/20), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, 07. listopada 2020.godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PLANA

prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Izmjene i dopune Plana prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog

Lošinja u 2020. godini
Grada Malog Lošinja u 2020. godini

I.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grad Malog Lošinja, od 23. rujna 2020. godine, Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinj u 2020. godini („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 1/20), mijenja se kako slijedi.

Točka I. stavak 1. Plana mijenja se i glasi:

„Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja na dan 07. listopada 2020. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu gradonačelnika:

- tajnik (1 izvršitelj/ica)

b) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

- savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam (1 izvršitelj/ica)

- stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

- viši stručni suradnika za najam stanova, poslovnih prostora i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica)

- referent – prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za pravne, kadrovske poslove i samoupravu:

- voditelj odsjeka za pravne, kadrovske poslove i samoupravu

d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

- viši stručni suradnik za EU projekte

e) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

- spremačica (1 izvršitelj/ica)“

II.

Točka II. Plana mijenja se i glasi:

„Tijekom 2020. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu gradonačelnika:

- tajnik (1 izvršitelj/ica)

b) u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

- savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam (1 izvršitelj/ica)

- stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica)

- viši stručni suradnika za najam stanova, poslovnih prostora i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica)

- referent – prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za pravne, kadrovske poslove i samoupravu:

- voditelj odsjeka za pravne, kadrovske poslove i samoupravu

d) u Odsjeku za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

- viši stručni suradnik za EU projekte

e) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

- spremačica (1 izvršitelj/ica)“

Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2020. godini stupaju na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavljuju se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije i na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja.

Klasa: 100-01/20-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-20-3

Mali Lošinj, 7. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=10005&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr