SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

28.

Na temelju čl. 62. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18, 32/20), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 024/17, 9/18 - pročišćeni tekst), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
komunalne infrastrukture

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture na nekretninama pod oznakama k.č.br. 3584/3, zk.ul. 1248 - put katastarske površine 385 m2, te k.č.br. 1021 i 1022, zk.ul. 1244 - put katastarske površine 37 m2, i put katastarske površine 23 m2, sve k.o. Mali Lošinj - grad, budući da predmetne nekretnine u naravi ne predstavljaju komunalnu infrastrukturu - javno dobro, već zemljište ispod i oko izgrađenih višestambenih zgrada u ul. B. Milanovića u Malom Lošinju, od kućnog broja 2 do 26.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna Služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture na nekretninama pod oznakama k.č.br. 3584/3, zk.ul. 1248 - put katastarske površine 385 m2, te k.č.br. 1021 i 1022, zk.ul. 1244 - put katastarske površine 37 m2, i put katastarske površine 23 m2, sve k.o. Mali Lošinj - grad i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-17/20-01/04

Ur. broj. 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr