SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

27.

Na temelju članka 15. Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 7/12, 12/12, 28/12, 5/ 14, 8/15, 32/15, 7/16, 13/18, 28/18, 30/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 29. svibnja 2020. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe
i pružanje usluga na javnim površinama na području
Grada Malog Lošinja za 2020. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o trgovini (Narodne novine, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20) prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje.

Utvrđuju se mjesta za koje se daje odobrenje za 2020. godinu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Sukladno članku 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) predstavničko tijelo određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje jedinice lokalne samouprave. Prostori ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnica da u slučaju potrebe može izvršiti manje korekcije u određivanju mikrolokacije za pojedine djelatnosti za koje se to za sada ne može točno predvidjeti zbog tehničkih uvjeta, izvođenja radova ili drugih opravdanih razloga a što će se naknadno proslijediti Gradskom vijeću na potvrdu.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradonačelnica Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

V.

Tlocrtna veličina plohe javne površine koja se daje u zakup iznosi: za štand 6,00 m2, a za kiosk i ostale pokretne naprave do 15,00 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina koje se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1. Izrada portreta, silueta, karikatura, razlednica, oslikavanje tijela, graviranje u kamenu i sl.:

- P = 2,00 m2

2. Prodaja s klupa ili prodajni pult za prodaju lavande, cvijeće i sl.:

- P = 2,00 m2

3. Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, pomfrita i sl.:

- P = 3,00 m2

4. Ostale pokretne naprave:

- P = po m2

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se van snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu.

Klasa: 944-05/20-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-20-12

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr