SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

25.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/ 14, 115/15, 87/16, 54/17, 3/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 26. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanje pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske u iznosu od 2.748.202,17 kn te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 610.143,08 kn

Nalaže se Računovodstvu da na temelju ove Odluke provede knjigovodstvenu evidenciju na način:

- teretiti Višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 u iznosu od 3.358.345,25 kn uz istovremeno odobrenje računa 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine za 2.748.202,17 kn i odobrenje računa 92223 Manjak primitaka od financijske imovine za 610.143,08 kn.

Članak 3.

Nakon knjigovodstvene evidencije članka 2., na osnovnom računu 92211 Višak prihoda poslovanja ostati će 1.386.688,41 kn koji će se uključiti u proračun Izmjenama i dopunama proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu.

Višak od 1.386.688,41 kn prihoda poslovanja rasporedit će se na:

- 50.000,00 Kn Kapitalnih pomoći od Ministarstva turizma za projekt »Studija održivosti razvoja turizma«,

- 200.430,48 kn Kapitalnih pomoći od Ministarstva turizma za projekt »Uređenje plaže Kadin«,

-5.012,50 kn Kapitalnih pomoći od Ministarstva turizma za projekt »Mala barka 2-Loger Nerezinac«,

-48.775,00 kn Kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture za projekt »Utvrda Kaštel«,

- 243.750,00 kn Kapitalnih donacija od Jadranka d.d. za izradu projektne dokumentacije za projekt »Prirodoslovni paviljon A. Haračića«,

- 10.000,00 kn Tekućih donacija od pravnih osoba za manifestacije,

- 838.720,43 kn Komunalnog doprinosa za projekt »Sanacija ulice Studenac«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/20-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr