SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

23.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 15. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) na svojoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika
za klimu i energiju

Članak 1.

Prihvaća se Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, kojeg je inicirala Europska komisija u vezi sa smanjenjem emisija CO2 (prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) za najmanje 40% do 2030. godine i usvajanjem zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na njih, prema tekstu Sporazuma koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, jedan je od važnih preduvjeta za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO2 te povećanje otpornosti prema klimatskim promjenama na administrativnom području Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da potpiše Obrazac o pristupanju Grada Malog Lošinja Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 300-01/20-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-20-6

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr