SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

19.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.68/18,110/18,32/20) članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine PGŽ» br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ br. 44/18, 7/19, 26/19, 35/19) planiran je i izvršen kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Poslovi su odrađeni sveukupno 88,21% u odnosu na Planove i Programe, a kako slijedi:

Javna rasvjeta - plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja i proširenje JR). U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije (25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje građevina javne odvodnje izvršeno je čišćenjem rešetki i slivnika te održavanjem pumpi za oborinsku odvodnju zamjenom automatike uz montažu plovaka u crpnom bazenu za automatsku aktivaciju pumpi i upravljačkog elektro ormara, uz konstantno mjerenje rada pumpi.rešetke i slivnici, rešetke i rigoli su očišćeni u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama, sveukupno 306 čišćenja slivnika, 623 čišćenja rešetki - dužina 4.438,10m.

Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na čišćenje a u okviru čega je iskazano i održavanje obale u iznosu 280.369,99, i priprema za zimsko čišćenje u iznosu 25.000,00 kn.

Održavanje javnih zelenih površina (zaštita bilja, sadnja, košnja,orezivanje i sl.) u okviru kojih je održavanje dječjih igrališta, te čišćenje staza i puteva.

Održavanje groblja od strane Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene prema ugovorima o povjeravanju poslova do isteka odnose se prema izvršenju:

1. na održavanje i postavljanje ograda i rukohvata po javnim površinama (trgovima, ulicama, stepenicama) i na pomorskom dobru (na šetnicama, stazama itd.) - ograda kod Njemačkog groblja, dvije pozicije na šetnici Veli- Mali Lošinj, ograda na vidikovcu Veli Lošinj, rampa u Punta Križi, sveukupno 106.485,00 kn.

2. na održavanje el. mreže i ormarića na javnim površinama za potrebe funkcioniranja javnih površina i njihovom korištenju štandova, sajmova, klizališta na Trgu i u svim mjestima, ateste, te na pogonsku pripravnost u sl. hitne intervencije u iznosu 94.339,70 kn.

Troškovi Hep-a 23.518,04 kn.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene prema obavljanju djelatnosti odnose se na:

čišćenje javnih sanitarija, održavanje autobusnih čekališta i komunalne opreme, održavanje, čišćenje i poliranje male i velike fontane uz zamjenu elektro dijelova te postavljanje, skidanje i održavanje plažne i ostale opreme (tuševi, stepenice, rukohvati, kabine za presvlačenje i sl.)

U okviru pozicije je iskazan utrošak vode na javnim slavinama, tuševima.

Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima izvršena je:

Na pomorskom dobru i obali:izrada kamenog zida na Ridimutku, sanacija sunčališta Lipa u manjem segmentu, izrada pristupne rampe na Kovčanju, sanacija obalnog zida na Kovčanju,Sanacija AB podesta na Čikatu, sanacija šetnice na Čikatu,sanacija šetnice Nerezine, dohrana svih plaža,sanacija obalne ploče u uvali Dragočaj na Susku, sanacija mola na Sv. Petru na Iloviku.

U kopnenom dijelu izvedene su pripreme i podesti za postavu klupa,sanacija ulice M. Vidulića, Josipa Kašmana, sanacija šetnica i staza,postavljanje rubnjaka na Čikatu, izrade AB staze kod sportske dvorane, betoniranje prilaza groblju u Velom Lošinju,sanacija ulice Kaciol u Velom Lošinju,sanacije javne površine u Osoru,sanacija i izvedba staze na Iloviku, planiranje parkirališta u Istarskoj,snacija staze i postavljanje rubnjaka u L. Pomoraca, manja sanacija staza u Sv. Jakovu, postavljanje stupića u Sv. Jakovu i Nerezinama, zatvaranje prilaze kod stare OŠ, čišćenje parkinga i prilazne ceste Ćunski,sanacija ceste Ac/ Čikat - Kutinsko odmaralište,Kandija,Artatore, radovi u ul. L. Pomoraca i sanacija na šetalištu Poljana-Rujnica

Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno asfaltiranje: 1.034,90 m2 Nerezine (raskrižje kod marketa, Put Škvera,ul. Sv. Frane, Ul. Fratri, Klarići, Vručić), 24,00 m2 Sv. Jakov, 770,06 m2 Mali Lošinj (Ul. Mali, Veloselska, spoj kod stambenih zgrada,Creska, B. Vidulića, Kalvarija, Sunčana uv, Vresikovo, Haračićeva, Bočac, L. Brodogradite

lja) uključena 115m2 Mrtvaška; sveukupno 1.828,96 m2, strojne i ručno-strojne ugradnje sa rezanjem i pripremom, asfalt AC 11 surf 50/70 u sloju debljine 5 cm.

U iznos je uključen i održavanje bijelih cesta.

Regulacija prometa uključuje održavanje semafora,održavanje u Velom Lošinju, rampe, usporivače prometa i sl.

Prometna signalizacija je vertikalno ocrtavanje ulica,a horizontalna se odnosi na postavljanje znakova, upozorenja, zabrani isl.

DDD I VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potreba , sterilizacija mačaka i mikročipiranje i obavezno postupanje sa psima lutalicama. Veterinarska stanica Rijeka u iznosu 116.753,05 kn, NZJZ 12.610,00 kn i Pestic doo u iznosu 26.156,00 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 361-02/20-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr