SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/ 17 - isprav.), članka 35. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup javnih
površina za vrijeme trajanja epidemije COVID 19

Članak 1.

1. Donosi se Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakupnike javnih površina na području Grada Krka koji neće obavljati djelatnost u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID - 19 virusom temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, klasa: 810-06/20-01/7, ur. broj: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine i to na način kako je opisano u nastavnim stavcima ovog članka Odluke.

2. Vezano za izvanredne okolnosti nastale pandemijom COVID 19 zakupci će se u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja mjera navedeniih u stavku 1. ovog članka Odluke.

3. Nakon prestanka mjera zakupnina će se za važeće (trogodišnje) ugovore o zakupu javnih površina, obračunati od dana ukidanja mjera za obavljanje djelatnosti koje su predmet ove Odluke, do dana prestanka obavljanja djelatnosti, na način da će se utvrditi iznos dnevne zakupnine (godišnja zakupnina podijeljena sa 240 (broj dana za koje se zaključuju ugovori u redovnim okolnostima - od 1. travnja do 30. studenog) i pomnožiti sa brojem dana cjelokupnog perioda u kojem će zakupnik obavljati djelatnost, odnosno od dana ukidanja mjera do dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Za jednogodišnje ugovore o zakupu javnih površina i ugostiteljske terase, koji će se zaključiti za 2020. godinu, zakupnina će se obračunati na isti način, ali počevši od dana zaključenja ugovora s obzirom da postupak davanja u zakup nije dovršen iz razloga trajanja mjera.

Zakupci su dužni prije zaključenja ugovora o zakupu, odnosno prije zaključenja aneksa važećih ugovora o zakupu javnih površina, prijaviti Gradu Krku podatak o datumu prestanka obavljanja djelatnosti.

4. Zakupnina se neće umanjivati za pojedine dane unutar cjelokupnog perioda obavljanja djelatnosti u kojima zakupnik iz nekog razloga (npr: bolesti, lošeg vremena i sl.) neće obavljati djelatnost.

Članak 2.

1. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da sukladno odredbama članka 1. ove Odluke zaključi ugovore o zakupu javnih površina za postavljanje privremenih objekata i za zakup ugostiteljskih terasa.

Članak 3.

1. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 374-03/20-01/34

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr