SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

19.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/ 17 - isprav.), članka 35. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( »Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih
prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID 19

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka koji neće obavljati djelatnost u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID - 19 virusom temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, Klasa: 810-06/20-01/7, Ur. broj: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine.

(2) Vezano za izvanredne okolnosti nastale pandemijom COVID 19 zakupci će se u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja mjera navedenih u stavku 1. ovog članka Odluke, s time da će se zakupnina za mjesec koji nije u cijelosti obuhvaćen mjerom zabrane obavljanja djelatnosti umanjiti za iznos zakupnine za dane u kojima se u tom mjesecu nije mogla obavljati djelatnost, što će se obračunati na način da će se utvrditi iznos dnevne zakupnine (mjesečna zakupnina podijeljena s trideset dana) i pomnožiti sa brojem dana u mjesecu za koje je vrijedila zabrana obavljanja djelatnosti.

(3) Ova Odluka odnosi se i na zakup javnih površina za postavu privremenih objekata za koje zakupci plaćaju mjesečnu zakupninu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/20-01/09

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr