SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

12.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/ 19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

Članak 1.

U Godišnjem izvještaju o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2019. godinu, koji uključuje i financijske rezultate proračunskih korisnika, u iznosu od 889.846,79 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 714.976 kn

- viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 155.020,73 kn koji se sastoji od viška koji potječe iz donacija u iznosu od 172.111,31 kn i manjka od pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva za 17.090,58 kn

- viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 8.976,83 kn, koji se sastoje od neutrošenog vlastitog prihoda u iznosu od 6.976,83 od prodaje ulaznica i neutrošene pomoći 2.000,00 kn

- viška prihoda Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 10.873,23 kn, koji se sastoji od neutrošenih sredstava od prodanih stanova u iznosu od 7.334,39 kn i viška prihoda od vlastitih prihoda u iznosu od 3.538,84 kn.

Članak 2.

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Višak prihoda za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 714.976,00 kn sastoji se od sljedećih viškova i manjkova prema izvorima financiranja:

Viškova:

- 929.046,47 kn viška općih prihoda (izvor 11) koji će se u 2019. godini utrošiti za financiranje projekta K100417 »Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU kanalizacije- područje Grada Krka

- 3.937,23 kn neutrošenih sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru (izvor 438)

- 1.355.584,80 kn viška prihoda od komunalne naknade u programu održavanja komunalne infrastrukture (izvor 432)

Manjkova:

- 13.726,38 manjka od neuplaćene pomoći otočkih općina za projekt »Informiraj, educiraj, recikliraj« (izvor 52)

- 2.914,42 manje ostvarene pomoći za projekt Rockenhausen iz 2018.(izvor 52)

- 201.366,90 kn manjka Kohezijskog fonda za projekt Informiraj educiraj recikliraj (Izvor 562) koji je realiziran u 2019., a sredstva će biti uplaćena 2020. godine

- 1.355.584,80 kn manjka prihoda od komunalnog doprinosa za pokriće rashoda programa građenja komunalne infrastrukture (izvor 431)

Članak 4

Višak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.355.584,80 (izvor 432) utrošit će se za pokriće manjka prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.355.584,80 kn (izvor 431).

Članak 5.

Ukupan rezultat poslovanja za 2019. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 889.846,79 kn, kao i rashodi iz članka 3. ove Odluke uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu.

 

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/20-01/05

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr