SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

34.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 25/09, 30/09, 7/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog
doprinosa i komunalne naknade za druge namjene
različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Članak 1.

(1) Uslijed nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem epidemije COVID-19 virusom, a zbog čega je ugrožen život i zdravlje građana te je narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta određuje se korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).

(2) Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade koji se može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) iznosi najviše 70% naplaćenih sredstava s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa za proračunsko razdoblje 2020. godine.

(3) Ukoliko se dijelom naplaćenih novčanih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade iz stavka 2. ne ispravi narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta, Gradsko vijeće Grada Opatije će svojom odlukom ovlast iz čl. 95 st. 3 i 4 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) produljiti i za proračunsko razdoblje 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/20-01/14

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-3

Opatija, 29. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr