SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

32.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 128/ 2019) i odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/2019), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE
REDOVITE DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE OPATIJA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda javnih vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine« broj 128/2019 od 30. 12. 2019. godine) u visini od 4.212.501,00 kn, namijenjena za financiranje decentraliziranih rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke za sljedeće namjene:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke razvrstavaju se u skladu sa Proračunom Grada Opatije za 2020. godinu, a s istima raspolaže UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji raspoređuje sredstva korisniku.

Javna vatrogasna postrojba Opatija dužna je postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 3.

Javna vatrogasna postrojba će planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke povlačiti sa računa Riznice na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Zapovjednik JVP odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te namjensko trošenje tih sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-01/20-01/9

Ur. broj: 2156/01-01-20-3

Opatija, 29. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr