SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

30.

Na temelju članka 34.a. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86,12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/ 17, 68/18), Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/19) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»»Službene novine«« Primorsko-goranske županije broj 25/09,30/09, 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o organizaciji i provedbi
produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić
Jeretov Opatija za školsku godinu 2019./20.

Članak 1.

Iza članka 10. dodaje se članak 11. koji glasi;

»U slučajevima da zbog izvanrednih situacija uzrokovanim elementarnim nepogodama, epidemijama i/li građevinskim radovima u trajanju dužem od mjesec dana nije bilo moguće organizirati provedbu produženog boravka odnosno da učenici nisu boravili u školi, roditelji ne plaćaju produženi boravak u razdoblju trajanja navedenih okolnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-02/19-01/12

Ur. broj: 2156/01-01-20-5

Opatija, 29. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr