SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH, br. 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Opatija (»»Službene novine«« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu
upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Poništava se Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra KLASA: 011-01/19-01/19, UR.BROJ: 2156/01-01/19-2 od dana 11. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

 

Klasa: 011-01/19-01/19

Ur. broj: 2156/01-01/19-2

Opatija, 29. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr