SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

27.

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH br. 94/13, 73/ 17 i 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17 i 14/19) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»»Službene novine«« PGŽ broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2020. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge
povezane s tom javnom uslugom

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/ 2019), u prijelaznim i završnim odredbama iza članka 61 dodaje se članak 61a koji glasi:

»(1) Odredbe čl. 13 st. 1 i čl. 44 st. 1 ove Odluke u dijelu u kojem reguliraju najmanju učestalost odvoza otpada dva puta tjedno u 2020. godini bi se primjenjivala od 15. lipnja - 15. rujna 2020. godine, a od 2021. godine na dalje bi se ista Odluka primjenjivala od početka mjeseca travnja do završetka mjeseca listopada.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/19-01/246

Ur. broj: 2156-01/01-19-2

Opatija, 29. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr