SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

26.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 29. Statuta Grada Opatije (»»Službene novine«« Primorsko-goranske županije», broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Opatija

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija (SN PGŽ br. 4/20) u daljnjem tekstu: Odluka, na kraju članka 6. umjesto točke dolazi zarez i dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12. Potrebno je odrediti lokaciju za smještaj reciklažnog dvorišta za građevni otpad i

13. Potrebno je odrediti lokaciju za smještaj skloništa s najmanje 50 smještajnih jedinica za životinje.«

Članak 2.

U članku 7. Odluke na kraju članka umjesto točke dolazi zarez i dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12. Potrebno je odrediti lokaciju za smještaj reciklažnog dvorišta za građevni otpad i

13. Potrebno je odrediti lokaciju za smještaj skloništa s najmanje 50 smještajnih jedinica za životinje.«

Članak 3.

Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije».

 

 

Klasa: 021-05/20-012/07

Ur. broj: 2156/01-01-20-2

Opatija, 29. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr