SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

24.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« br. 12/13, 18/14, 4/ 18 i 3/20) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 18. ožujka 2020. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM
DOBROM ZA 2020. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu (»Službene novine« PGŽ, broj: 3/20 ) u točki IV. brišu se lokacije:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

U točki IV. dodaju se lokacije:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

U točki IV. mijenja se tekst rečenice:

»Korisnici koncesijskih odobrenja koja imaju oznaku lokacije broj: 3, 4, 5, 6, 7 i 9 bit će u obavezi ukloniti štandove i pokretne naprave do početka izvođenja radova na uređenju dijela Parka Ivana Mažuranića i to najkasnije do 1.10.2019. godine.« i sada glasi:

»Korisnici koncesijskih odobrenja koja imaju oznaku lokacije broj: 3, 4, 5, 6, 7 i 9 bit će u obavezi ukloniti štandove i pokretne naprave do početka izvođenja radova na uređenju dijela Parka Ivana Mažuranića i to najkasnije do 1.10.2020. godine.«

IV.

I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i ista će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Grafički dio nije predmet objave.

Klasa: 342-01/19-10/8

Ur. broj: 2107/02-04-20-9

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2020.

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr