SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

21.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 34. sjednici održanoj 2020. donosi sljedeću

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja participacije roditelja
- korisnika usluga Dječjeg vrtića Fijolica

I.

S ciljem sprječavanja širenja virusa COVID-19, dana 16. ožujka 2020. godine gradonačelnik je donio Odluku o privremenoj obustavi rada Dječjeg vrtića Fijolica, KLASA: 810-03/20-01/1, URBROJ: 2107/02-04-20-1 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), čime je privremeno obustavljen rad Dječjeg vrtića, počevši od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine do donošenja odluke gradonačelnika o ukidanju mjere obustave rada Dječjeg vrtića sukladno preporukama nadležnih tijela.

II.

Za vrijeme trajanja mjere iz točke 1. ove Odluke o oslobađanju od plaćanja participacije roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića Fijolica (u daljnjem tekstu: Odluka), roditelji - korisnici usluga Dječjeg vrtića oslobađaju se obveze plaćanja participacije utvrđene člankom 2. Odluke o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/03, 30/03, 53/10 i 36/19).

III.

Za razdoblje od 1. do 13. ožujka 2020. godine roditelji - korisnici usluga Dječjeg vrtića snosit će razmjerni dio participacije troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću za mjesec ožujak 2020. godine.

IV.

Ova Odluka primjenjivat će se do donošenja odluke gradonačelnika o ukidanju mjere obustave rada Dječjeg vrtića Fijolica, sukladno preporukama nadležnih tijela.

V.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog za opoziv ove Odluke sukladno članku IV. Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-01/10-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-20-4

Novi Vinodolski, 30. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr