SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

20.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13, 18/14, 4/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 34. sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 39/18 i 36/19) u članku 3. iza stavka 3. dodaje se novi stavak, koji glasi:

»Pored namjena utvrđenih stavcima 1.i 2. ovog članka, komunalna naknada se može koristiti i za financiranje drugih namjena Proračuna Grada Novi Vinodolski.«

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7., koji glase:

»Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada, a s obzirom na proglašenje epidemije bolesti COVID-19, za razdoblje od 01. ožujka 2020. godine do prestanka važenja odluke nadležnog ministra o nastupanju posebnih okolnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Postupak u vezi s oslobađanjem iz prethodnog stavka, pokreće po službenoj dužnosti Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo, na način da obvezniku plaćanja komunalne naknade dostavi pisanu obavijest o oslobađanju od plaćanja obveze na dokaziv način.

Obveze plaćanja komunalne naknade djelomično će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a čiji rad je znatno otežan uslijed nastupanja posebnih okolnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine do prestanka važenja odluke nadležnog ministra o nastupanju posebnih okolnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Postupak u vezi s djelomičnim oslobađanjem iz prethodnog stavka pokreće se na zahtjev obveznika uz dostavu odgovarajuće dokumentacije, kojom se će dokazati otežan rad (PDV-obrasci za usporedno razdoblje prethodne i tekuće godine sa potvrdom predaje nadležnoj Poreznoj upravi), o čemu će Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo donijeti rješenje o djelomičnom oslobađanju, a iznos djelomičnog oslobađanja bit će razmjeran smanjenju prihoda obveznika.«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03/20-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 30. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr