SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

23.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18 06/20) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o korištenju kratkoročnog
kredita po poslovnom računu

Članak 1.

U Odluci o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/19) članak 1. mijenja se i glasi:

»Za otklanjanje tekuće nelikvidnosti odobrava se korištenje okvirnog kredita po poslovnom računu kod poslovne banke u maksimalnom iznosu do 6.000.000,00 kn, do 15. prosinca 2020. godine.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-12

Baška, 27. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10007&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr