SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

21.

Na temelju članaka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj/regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/ 17 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/ 17, 04/18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za
obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika
i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10, 17/13, 11/14, 3/15, 31/ 15), u članku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, uslijed smanjenja proračunskih prihoda i narušene gospodarske aktivnosti zbog pojave epidemije koronavirusa, osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika privremeno se utvrđuje u visini od 3.112,00 kuna bruto, te se ista primjenjuje počevši s plaćom za mjesec svibanj 2020. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu lipnju 2020. godine, a završno s plaćom za mjesec studeni 2020. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2020. godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-10

Baška, 27. travnja 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10007&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr