SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/ 18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup površina
javne namjene za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/19), iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a. koji glasi:

»Članak 25.a.

Zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, te utjecaja mjera suzbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 na poslovanje, zakupnicima se odlukom Općinskog načelnika može odobriti:

. odgoda plaćanja zakupnine,

. obročno plaćanje zakupnine i

. djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja zakupnine,

sve u razdoblju u kojem traju izvanredne okolnosti i otežani uvjeti poslovanja.

U razdboblju odgode i obročnog plaćanja zakupnine neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

 

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-9

Baška, 27. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10007&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr