SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

19.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/ 15, 112/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/ 17, 04/18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/12, 06/14, 24/15), iza članka 21.a. dodaje se novi članak 21.b. koji glasi:

»Članak 21.b.

Zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, te utjecaja mjera suzbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 na poslovanje, zakupnicima poslovnih prostora može se odlukom Općinskog načelnika odobriti:

. odgoda plaćanja zakupnine,

. obročno plaćanje zakupnine i

. djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja zakupnine,

sve u razdoblju u kojem traju izvanredne okolnosti i otežani uvjeti poslovanja.

U razdboblju odgode i obročnog plaćanja zakupnine neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-8

Baška, 27. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10007&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr