SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

43.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/13, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te
predsjednika i članova stalnih radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/13 i 50/13) iza članka 8.a dodaje se članak 8. b koji glasi:

»Iznimno, sve naknade predviđene ovom Odlukom, izuzev naknade za putne troškove, umanjuju se za 50% u 2020. godini, s ciljem provedbe mjera uravnoteženja Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-23

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr