SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

41.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18 i 32/20) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/13, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 24. travnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 3/19) dodaje se članak 16.a. koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz čl. 19. a. ove Odluke Općinsko vijeće može odlukom obveznicima plaćanja komunalne naknade privremeno odgoditi i/ili omogućiti obročno plaćanje komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti dok traju te okolnosti.

Za vrijeme trajanja odgode i/ili obročnog plaćanja komunalne naknade iz st. 1. ovog članka obveznicima plaćanja komunalne naknade ne teku zatezne kamate.«

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 3/19) dodaje se članak 19.a. koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, Općinsko vijeće Općine Omišalj može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće Općine Omišalj može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 3. ove Odluke.«

Članak 3.

Ova Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-21

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr