SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

39.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14 i 81/15 - proč. tekst), čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goran ske županije br. 29/13, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 24. travnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/14, 4/16, 11/ 18 i 3/20) dodaje se članak 20.b. koji glasi:

» U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Općinsko vijeće Općine Omišalj može:

- odlukom osloboditi zakupnike plaćanja zakupnine za poslovni prostor djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti,

- odlukom privremeno zakupnicima odgoditi i/ili omogućiti obročno plaćanje zakupnine za poslovni prostor dok traju te okolnosti.

Za vrijeme trajanja odgode i/ili obročnog plaćanja zakupnine iz st. 1. ovog članka zakupnicima ne teku zatezne kamate.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-19

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr