SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

32.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/ 17, 68/18 i 98/19), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/ 09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/ 06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/ 93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13-proč.tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. travnja 2020., donijelo je

PRVE IZMJENE
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/19) Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2020. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-12

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr