SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/ 20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/19) članak 1. mijenja se i glasi:

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5,383.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 3,566.270,00 kn,

- sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 333.000,00 kn,

- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 920.000,00 kn,

- sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 300.000,00 kn,

- sredstva za posebne namjene - katastar u iznosu od 35.000,00 kn,

- sredstva naknade za grobna mjesta u iznosu od 215.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda 13.730,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 6,450.670,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-10

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr