SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

28.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/13 i 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu u iznosu od 6.314,15 kn.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazana u Bilanci na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 11,335.497,40 kn iz članka 2. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2,142.919,19 kn te djelomično pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 9,192.578,21 kn. Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 559.478,38 kn pokriva se prenesenim viškom prihoda poslovanja iz 2018. godine koji je iznosio 2,708.711,72 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2019. godinu u iznosu od 6.314,15 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda za 2019. godinu u iznosu od 6.314,15 kn prema izvorima financiranja sastoji se iz izvora općih prihoda i poreza.

Višak prihoda rasporedit će se, sukladno članku 49. Zakona o proračunu, u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 400-01/19-01/5

Ur. broj: 2142-06-20-01-13

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr