SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD OPATIJA

114.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić, kao Osnivač,

i

FESTIVAL OPATIJA, Ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Opatija, Zert bb, koju zastupa ravnatelj Ernie Gigante Dešković, kao Poslodavac, s jedne strane,

te

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2., 10000 Zagreb (u nastavku teksta: Sindikat), koji zastupa sindikalni povjerenik Podružnice Sindikata Grada Opatija za Festival Opatija Željko Harbaš, s druge strane, dana 27. prosinca 2019. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj V
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Festivalu Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora za zaposlene u Festivalu Opatija (SN PGŽ br. 20/16, 35/16, 4/17, 39/17 i 46/18- u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iza članka 48. Kolektivnog ugovora dodaje se članak 48. a koji glasi:

»Ugovorne strane su sporazumne da će poslodavac svakom radniku isplatiti novčanu naknadu za podmirivanje troškova prehrane, uz isplatu plaće, a najmanje 416,00 kuna mjesečno.

Radnik ima pravo na isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka neovisno o korištenju godišnjeg odmora, a umanjuje se razmjerno vremenu provedenom na bolovanju i na plaćenom dopustom dužem od 7 dana.

Ukoliko dođe do izmjene poreznih propisa i povećanja neoporezivog iznosa za isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka, o isplati iste će se sa Sindikatom voditi posebni pregovori.«

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Aneks se sklapa u osam jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-10/16-01/05

Ur. broj: 2156/01-03/01-19-14

ZA GRAD OPATIJU                                                ZA SINDIKAT

Gradonačelnik                                                Sindikalni povjerenik Podružnice

Ivo Dujmić, v. r.                                                   Željko Harbaš, v. r.

 

ZA FESTIVAL OPATIJA

Ravnatelj

Ernie Gigante Dešković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=10006&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr