SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

87.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM
DOBROM ZA 2019. GODINU

I.

UVOD

Na temelju članka 5.stavak 1.Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (N.N. RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donio je Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu. Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019.godinu Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski izdavalo je koncesijska odobrenja po podnijetim zahtjevima stranaka na održanim sjednicama Vijeća tijekom 2019. godine.

Odredbom članka 5. stavak 4. Uredbe propisano je da se najkasnije do 15. siječnja tekuće godine treba dostaviti godišnje izvješće nadležnom tijelu samouprave u županiji o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za prethodnu godinu, s izraženim podacima o broju danih koncesijskih odobrenja i uprihodovanim sredstvima, te postupajući po navedenoj odredbi Uredbe gradonačelnik Grada Novi Vinodolski kao izvršno tijelo Grada Novi Vinodolski podnosi ovo izvješće Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze za 2019.godinu.

II.

PODACI O IZDANIM KONCESIJSKIM
ODOBRENJIMA

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja je u 2019.godini izdalo ukupno 37 koncesijskih odobrenja i to za iznajmljivanje sredstava ukupno 6 koncesijskih odobrenja, za ugostiteljsku i trgovačku djelatnost ukupno 17 koncesijskih odobrenja i za komercijalno-rekreacijske sadržaje ukupno 14 koncesijskih odobrenja.

Daju se podaci o izdanim koncesijskim odobrenjima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

III.

OSTVARENI PRIHODI PO IZDANIM
KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA S PODACIMA
O UTROŠKU SREDSTAVA

Po koncesijskim odobrenjima Grad je u 2019.godini ostvario ukupan prihod od 361.510,00 kn. Temeljem donesenog Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Novi Vinodolski i odredbi članka 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. RH 158/03, 141/06 i 38/ 09) Grad je bio dužan uložiti uprihodovana sredstva u redovno upravljanje pomorskim dobrom na svojem području te se u tablici A i B daju podaci o ostvarenim prihodima s osnova izdanih koncesijskih odobrenja u 2019. godini i utrošenim sredstvima u 2019. godini kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 342-01/19-10/8

Ur. broj: 2107/02-04-19-6

Novi Vinodolski, 23. prosinca 2019.

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=51250&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr