SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

78.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine Republike Hrvatske broj 68/18 i 110/ 18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 32. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 39/18) članak 11. mijenja se i sada glasi:

»Koeficijent namjena (Kn) utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent namjene (Kn) iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za pojedini poslovni prostor.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/18-01/16

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=51250&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr